WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE

VoordeMensen.nl faciliteert de kaartverkoop voor theaters, evenementen en festivals. Wanneer u via VoordeMensen.nl tickets bestelt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Die persoonsgegevens heeft u ingevuld bij het bestellen van tickets. We verrijken deze informatie niet met IP-adressen of browsergegevens.

Om het duidelijk te stellen: u kóópt via VoordeMensen een product, u bént geen product.

We verwerken de ingevulde gegevens in opdracht van onze klanten om u de tickets te doen toekomen. We kunnen de volgende gegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw geboortejaar
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Andere velden die onze klant u vraagt in te vullen

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

VoordeMensen.nl verwerkt uw persoonsgegevens om u via e-mail de door u bestelde tickets te doen toekomen. Daarnaast willen sommige klanten van VoordeMensen.nl graag weten waar hun bezoekers geografisch vandaan komen, en in welke leeftijdscategorie zij vallen. Deze informatie wordt geanonimiseerd en geaggregeerd (dus niet te herleiden naar personen) bijvoorbeeld gebruikt om aan subsidieverleners aan te tonen bij welk publiek een voorstelling in de smaak valt.

MET WIE DELEN WE GEGEVENS

VoordeMensen.nl deelt de gegevens alleen met de partij waar u een ticket kocht. In geen enkel ander geval doen we iets met uw gegevens, tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden gesteld. We draaien dus ook geen vergaande analyses of statistieken over de bestelgegevens in onze systemen.

Om onze diensten aan te kunnen bieden maken we gebruik van diverse aanbieders. TransIP, DigitalOcean en het Google Cloud Platform voor hosting en databases, CloudFlare voor het beveiligen van de servers, Mollie voor het afhandelen van transacties. Geen van deze partijen gebruikt deze data voor andere doeleinden: ook het Google Cloud Platform is gescheiden van Googles advertentienetwerk. Voor het versturen van e-mails maken we gebruik van het Europese (GDPR-compliant) netwerk van Mailgun. Onze klanten kunnen via ons platform uw gegevens ook elders opslaan, denk bijvoorbeeld aan MailChimp of CRM-systemen. In hoeverre zij dat doen en onder welke voorwaarden is in hun privacyverklaring terug te vinden.

Om onze bestelpagina’s goed te laten laden gebruiken we CDN’s van CloudFlare, fonts van Google, en afbeeldingen van dummyimage.com.

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS

VoordeMensen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klanten van VoordeMensen.nl kunnen te allen tijde, ook op uw verzoek dus, uw persoonsgegevens anonimiseren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@voordemensen.nl. VoordeMensen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VoordeMensen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VoordeMensen.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VoordeMensen.nl op via support@voordemensen.nl.

VoordeMensen.nl
Nieuwe Achtergracht 74
1018 XZ Amsterdam

info@voordemensen.nl 020-4272728

Ingeschreven bij het handelsregister Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer: 58803394